Zin op Zondag over christelijke mystiek

14-02-2018 Uit Redactie

VLAARDINGEN - De Windwijzer organiseert in de serie ‘Zin op Zondag’ op zondag 18 februari van 15.00 tot 16.30 uur een lezing door mystiekkenner Kick Bras over mystiek. Hij gebruikt daarbij afbeeldingen van kunstwerken. Daarna is er gelegenheid om verder te praten onder genot van een glaasje wijn of sap. De Windwijzer bevindt zich aan de Schiedamseweg 95 te Vlaardingen.

Onder mystiek verstaat Kick Bras ‘wandelen met God’. Bij mystiek gaat het niet alleen over mystieke ervaringen, maar ook over ‘een weg gaan’. Kick Bras gebruikt in zijn lezing meerdere kunstwerken en teksten uit een rijk mystiek erfgoed uit vele eeuwen, landen en tradities. Met hem ontdekken wij hun gerichtheid op die Ene, op het goddelijk mysterie waarin wij leven. Hij vertelt op een toegankelijke manier hoe wij nu als mensen van de 21ste eeuw dat mysterie kunnen ervaren en nodigt ons uit tot een persoonlijke verkenning, reflectie en bezinning. Kick Bras schreef recent het boek ‘Oog in oog; christelijke mystiek in tekst en beeld’ waarvoor hij in Trouw het maximale aantal sterren (vijf sterren) kreeg. Dr. Kick Bras is theoloog en publiceert regelmatig over spiritualiteit en is verbonden aan het Titus Brandsma Instituut in Nijmegen. kosten: vrijwillige bijdrage

‘Zin op Zondag’ is bedoeld voor mensen die verlangend en op zoek zijn naar zin in hun bestaan. Vanouds is de zondag de dag waarop daarbij stil gestaan wordt. ‘Zin op Zondag’ wil deze mogelijkheid tot bezinning bieden aan mensen die daaraan behoefte hebben. Na afloop is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder genot van een glaasje wijn of sap.

Gerelateerd