Laadbrug stort in Vulcaanhaven

11-01-2018 Nieuws Redactie

De slachtoffers van het ongeval bij H.V.O. worden onder grote publieke belangstelling begraven. foto: Stadsarchief Vlaardingen

VLAARDINGEN – In dit voor Vlaardingen historische jaar waarin we de Slag bij Vlaardingen van het jaar 1018 herdenken, brengt Vlaardingen24 iedere dag een verhaal uit het Vlaardingse verleden. We doen dat aan de hand van een oud krantenbericht. Vandaag 11 januari 1934: een laadbrug in de Vulcaanhaven stort met donderend geraas ineen bij H.V.O. Er zijn twee doden te betreuren. 

Gistermiddag om half vier is op het Vulcan-terrein te Vlaardingen een ernstig ongeluk gebeurd, waarbij twee dooden te betreuren vallen. Van één der groote loopbruggen op dit terrein is door onbekende oorzaak een arm met een gewicht van 150 ton naar beneden gestort. De z.g. loopkat, die op deze arm stond, stortte in de kolenlichter Alstadt. liggende naast het Duitsche stoomschip Baldur, Waardoor de lichter doormidden brak en met het machinegebouwtje in het ongeveer 12 mater diepe water verdween. De arm zelf kwam terecht op het stoomschip Baldur, waarvan de mast eenigszins werd ontzet. In de loopkat bevonden zich de kraanmachinist D. Scheepen eu de smeerder v.d. Kuyl. Beide personen, die gehuwd zijn, zijn om het leven gekomen.
 

Grootste laadbrug voor grijpwerk ter wereld


Op het terrein van de maatschappij Vulcan te Vlaardingen-Oost was men sgistermiddag bezig met het overslaan van erts uit het Duitsche stoomschip Baldur in langszij van dit schip liggende lichters. Men bruikte daarvoor laadbrug no. 1, welke de grootste laadbrug voor grijpwerk ter wereld is en die sedert 1925 bij de maatschappij in gebruik is. 

Zulk een laadbrug bestaat uit twee stukken, een vast gedeelte dat boven het land staat en een beweegbaar gedeelte, dat óf horizontaal over hel water uitsteekt óf verticaal in de lucht steekt. Dit scharnierende stuk wordt uitlegger genoemd. Onder langs de laadbrug beweegt zich een zogenaamde loopkat waarin zich de lieren bevinden welke de grijper bewegen en waarbij een cabine is. voor den bedienenden machinist. 

De geheele laadbrug in neergeklapte staat is ongeveer 50 meter lang. Hel stoomschip Baldur lag voor de wal en daarnaast lagen de lichters Alstadt en Hamud. De loopkat bewoog zich heen en weer van boven het laadhoofd van eender ruimen van de Baldur naar boven het opengelegde ruim van de Alstadt en telkens liet de grijper zijn last erts in laatstgenoemd vaartuig vallen. 

Om 3 uur was de nieuwe ploeg arbeiders op het werk gekomen. In de loopkat bevonden zich de 35-jarige machinist M. v.d. Kuyl uit Vlaardinger-Ambacht en de 48-jarige smeerder D. Scheepen uit Vlaardingen. Plotseling zijn de trekbanden — dit zijn de steunijzers, waaraan de uiterste punt van de uitlegger hangt — gebroken. Het gevolg was dat de uitlegger met donderend geraas neerstortte en gedeeltelijk op liet dek van de Baldur en voor de rest op dat van de Alstadt terecht kwam. De scharnieren bleven houden, zoodat de uitlegger onder een hoek van 45 graden schuin naar beneden kwam te hangen. Het enorme gewicht deed de Alstadt breken. Het schip bleef evenwel op zijn waterdichte schotten drijven. De dekknecht van de Alstadt wist zich nog juist in veiligheid te brengen.

De loopkat plofte naar beneden en kwam in het water terecht, juist tusschen de beide schepen in. De beide inzittenden konden niet worden gered en zij zijn verdronken. Het was niet mogelijk in de onder water zittende cabine te komen zoodat de lijken nog niet konden worden geborgen. 

Aan de reeling en aan hel dek van de Baldur is eenige schade veroorzaakt. Hel gewicht van het neergestorte gedeelte bedraagt, met inbegrip van loopkat en grijper ongeveer 380 ton. Terstond heeft men v.d. Tak's bergingsbedrijf te Rotterdam de berging opgedragen. Deze heeft zoo spoedig mogelijk een paar drijvende bokken gezonden welke dadelijk de uitlegger hebben vastgeslagen. 

De justitie heeft een onderzoek ingesteld. Toen het ongeval geschiedde was er niemand op den lichter. Een jongen had even te voren het vaartuig verlaten. Hoe de uitlegger van de laadbrug kon breken, wist men gisteravond nog niet op Ie helderen. Het vermoeden werd uitgesproken, dal de staaldraden zouden hebben kunnen loslaten, maar de directie van het Havenbedrijf Vlaardingen-Oost zeide nog geen inlichtingen over de oorzaak te kunnen verstrekken.

Gerelateerd