Vrees voor 'Groningse toestanden' bij aardgaswinning

07-08-2018 Nieuws Redactie

VLAARDINGEN – Met explosieven scheuren maken in onderaards gesteente, er chemicaliën inspuiten en er dan aardgas uithalen. Dit proces staat bekend als ‘fracken’ (spreek uit als ‘frekken’) en de NAM wil dit gaan toepassen bij het gebied rond Vlaardingen, nabij de A20 en de grens met Maassluis. Niet iedereen weet dat daar een gasveld ligt, en al helemaal niet dat er plannen liggen om te gaan fracken. Het tijdstip waarop deze plannen zijn ingediend is ook nog eens ‘ongelukkig’, want door de zomer(vakantie) gaan deze aan velen voorbij.

Wat de langdurige gevolgen zijn van deze gaswinningsmethode voor de omgeving dat weet nog niemand. Raadslid Neill Voorburg van GroenLinks vreest voor bodemdaling en het risico van verontreiniging van het grondwater. Hij heeft tegen de plannen ook een protest ingediend, een zogeheten ‘zienswijze’. ,,Het uitbreiden van gasvelden in bewoond gebied zou, zeker gezien de ervaringen in Groningen niet meer moeten gebeuren’’, aldus Voorburg. ,,Er zou extra geïnvesteerd moeten worden in duurzame, veilige en schone energiebronnen. Zon- en windenergie hebben de toekomst.’’

In de plannen wordt aangegeven dat het ‘fracken’ geen nadelige effecten heeft op mens en milieu, maar tegelijkertijd  kan de NAM geen garanties geven over de gevolgen van het inbrengen van chemicaliën voor de bodem en grondwater. Zelfs in het geval van een calamiteit, zoals lekkage, kan de NAM niet garanderen dat drinkwater niet in gevaar zal komen, of anderszins voor milieuvervuiling zal zorgen.

Voorburg vreest ook nog eens voor ‘Groningse toestanden’ waar het gaat om schade aan de woonomgeving, verzakkingen en beschadiging van woningen: ,,De overlast die omwonenden en bedrijven nu al ondervinden door het geluid van de NAM- installaties, zal bij de fracking methode sterk toenemen omdat er meer locaties binnen het gebied komen waar dit gaat plaatsvinden. Door trillingen en bodemverzakking lopen woningen in het gebied risico op schade. In het geval dat de plannen door gaan zou de Staat de garantie moeten geven dat bewoners direct worden gecompenseerd en eventueel uitgekocht tegen de marktwaarde in onbeschadigde stand van hun woning. De situatie van schade en uitstel tot schadebetaling zoals in Groningen moet koste wat het kost vermeden worden.’’

Voorburg somt nog meer nadelen en risico’s op in zijn protest en concludeert tenslotte: ,,Op basis van bovenstaande argumenten zou moeten worden afgezien van de plannen om de gaswinning te verhogen door middel van fracken. De informatievoorziening en risicoanalyse zijn ontoereikend en daarbij zijn de milieueffecten te onduidelijk voor het nemen van een definitief instemmingsbesluit.’’

Naast Voorburg ondertekende ook wethouder Bart de Leede en de  overige fractieleden van GroenLinks de ingediende zienswijze. Het besluit dat uiteindelijk door minister Wiebes genomen moet worden laat vermoedelijk nog wel enige tijd op zich wachten.Gerelateerd