Begroting: organisaties dienen wensenlijstjes in

11-10-2018 Politiek Herman van Nieuwenhuizen

VLAARDINGEN – Acht insprekers waren er vanavond bij de start van het vergaderen over de Begroting. Acht vertegenwoordigers van organisaties die allemaal kwamen vertellen wat er mogelijk nog veranderd moet worden aan de ‘cijfers’ en de budgetten die nu in de Begroting genoemd staan.

Jesse Treurniet van het Stadslab Vlaardingen pleitte ervoor om 1% van de Begroting te reserveren als ‘Burgerbudget’, waarbij de burger beslist over de besteding ervan. In het Vlaardingse geval gaat het om een bedrag van €2,5 miljoen.

Kees Zeeman van Stichting Dierennoodhulp West Nederland (een dierenambulancedienst) pleitte voor een gemeentelijke bijdrage voor het vele werk wat de organisatie doet, die nu nog vooral van giften afhankelijk is. Dikwijls krijgt de Dierenbescherming de vergoeding, waar Stichting Dierennoodhulp het werk doet.

Een vertegenwoordiger van de Vereniging Leefbaarheid Marathonweg vroeg zich af of er al keuzes gemaakt zijn voor één van de twee varianten om de Marathonweg aan te passen, waaronder een verdieping ervan. Het verzoek was om in de Begroting rekening te houden met beide varianten, ook wat de kosten betreft.

Paul Marseille, voorzitter van Omroep Vlaardingen, vroeg de raad om een eenmalige subsidie van €15.000 om een deel van de veel gebruikte apparatuur te vervangen. Daarnaast kondigde hij het opstellen van een ambitieplan aan, waarin vastgelegd wordt hoe de omroep zich verder wil professionaliseren.

Vanuit het Museum Vlaardingen werd gevraagd om een extra eenmalige bijdrage om weer wat ‘op gang te brengen’ waardoor het museum weer gaat ‘leven’ en alle Vlaardingers binnen twee à drie jaar weer trots op hun museum zullen zijn.

Jan Wilmer van de Stichting Nationale Gedenkdagen Vlaardingen (SNGV) betoogde dat het bedrag dat de SNGV ontvangt voor de organisatie van Koningsdag inmiddels meer dan gehalveerd is. Hierdoor komt Koningsdag in gevaar, mede door de gestegen veiligheidseisen. Wilmer vroeg dan ook om een extra subsidie van €10.000 bovenop de ‘reguliere’ subsidie voor Koningsdag en sprak ook over verschillende activiteiten in 2020 waarbij 75 jaar Bevrijding herdacht zou worden. Hierover had Jan Wilmer de raad eerder op 1 juli een brief gestuurd, maar daar was nooit antwoord op gekomen.

Guido de Jong sprak namens de scouting, somde alle voordelen van scouting op voor de Vlaardingse samenleving, inclusief het nieuwe scoutingcentrum in de Broekpolder. Er was veel zelf gedaan, qua financiering, fondsenwerving en zelfwerkzaamheid. Er was echter nog wel een exploitatietekort van €21.000 per jaar voor de komende vier jaar en daar werd hulp bij gevraagd aan de gemeente.

De laatste spreker was Frans Kuil die sprak over grondexploitaties, en met name over de plannen met het nu nog braakliggende terrein aan de Zwanensingel, waar inmiddels plannen voor zijn om woonvoorzieningen voor arbeidsmigranten te vestigen. Administratief leek daar een en ander niet goed afgehandeld te zijn, waardoor formeel niet duidelijk is wat er met die grond gaat gebeuren. Het door Kuil aangedragen punt bleef wat onduidelijk, maar er leek wel aangestuurd te worden op het boven tafel krijgen van verkeerd gevolgde procedures.

Op 1 november spreekt de raad verder over de Begroting en op 7 en 8 november zullen er definitief besluiten over genomen worden.

 


Gerelateerd
Bedrijven Alle bedrijven »
Altijd Up-to-date