Vlaardingen zoekt kernteam leden voor het Sportakkoord

11-02-2021 Sport Redactie

VLAARDINGEN - Ben jij iemand die onafhankelijk zijn/haar mening kan geven, overtuigd is van de maatschappelijke impact van sport en bewegen en in staat is om op hoger en abstracter niveau te kunnen beoordelen in hoeverre plannen en projecten bijdragen aan een vitaler Vlaardingen? Ben je bereid om van afstand het proces te volgen en te sturen, vier tot zes keer per jaar bijeen te komen en je inzet en energie (zonder vergoeding) ter beschikking te stellen aan jouw stad? 

In januari is een start gemaakt met de uitvoering van het Vlaardings Sportakkoord. Dit akkoord is opgesteld dankzij de input van vele Vlaardingse partijen en moet ervoor zorgen dat sport en bewegen in het DNA van elke Vlaardinger komt. 

Het akkoord bestaat uit drie doelstellingen: inclusief sporten en bewegen, vaardig in bewegen en vitale sport- en beweegaanbieders. Integraal sport- en beweegbeleid is het uitgangspunt. Vanuit de doelstellingen wordt op dit moment met zoveel mogelijk organisaties in de stad bekeken hoe er uitvoering kan worden gegeven aan dit akkoord. Projecten of samenwerkingsverbanden kunnen worden geïnitieerd en aangedragen. Het kernteam bewaakt het proces en beslist over de inzet van het uitvoeringsbudget voor het sportakkoord.

Voor het kernteam zijn we op zoek naar mensen die Vlaardingen en de Vlaardingers een warm hart toedragen. Uiteraard vanuit de gedachte dat sport en bewegen een middel is om een fitter en vitaler Vlaardingen te realiseren. Kijk op stichtingvib.nl voor meer informatie en meld je voor 1 maart aan voor een intakegesprek!Gerelateerd
Bedrijven Alle bedrijven »
Altijd Up-to-date