Categorieën

Service

Vragen, vragen, vragen

Vragen, vragen, vragen
Politiek

Vragen, vragen, vragen

  • Redactie
  • 10-03-2021
  • Politiek
Vragen, vragen, vragen
VLAARDINGEN – De gemeenteraad heeft het er maar druk mee: het stellen van vragen aan het college over de meest uiteenlopende zaken. Dat gebeurt wekelijks en sommige fracties zelfs meermalen per week. Een belletje naar de wethouder, of even binnenlopen, scheelt vaak tijd en geld maar aan de andere kant kun je er de achterban mee laten zien waar je als partij allemaal mee bezig bent. Elke dinsdag komt het college van burgemeester & wethouders dan met een lijstje besluiten, én met de antwoorden op gestelde vragen.

Zo vroeg onlangs de PvdA of er misschien gratis strooizout kon worden verstrekt aan de inwoners van Vlaardingen. Het was toen koud en er lag sneeuw op de stoepjes. ,,Het is wel mogelijk om dit te doen, maar niet wenselijk’’, antwoordde het college deze week. Het zou namelijk te druk worden op de werf aan de Heusdenslaan en dat kan niet in coronatijd. Bovendien is het gebruik schadelijk voor het milieu en je moet er daarom zorgvuldig mee omgaan.

Het AOV had zo haar twijfels over of de gemeenteraad wel voldoende betrokken werd door het college bij de financiële situatie , en stelde daar vragen over. ‘Zeker, u krijgt alle benodigde documenten en het hele proces is er op gericht om uw controlerende en kaderstellende taken uit te voeren’, luidde het antwoord. Het AOV had overigens ook vragen gesteld over hoeveel woningen er nou gebouwd moeten worden in Vlaardingen de komende jaren. , Er wordt gestreefd naar een woningvoorraad van ongeveer 39.000 stuks, er zal ook wel wat gesloopt worden, maar we moeten er ruim 3500 bouwen de komende tien jaar’, aldus het antwoord.

Wouter de Reus van de ChristenUnie/SGP stelde vragen over paaltjes en hondenpoep op het Mendelssohnplein. Hoe het zat met vervanging van kapotte zaken en het opruimen van de poep. Het college stelde dat de medewerkers van Toezicht & Handhaving toch echt dagelijks door de wijken surveilleren, dat er doorgaans vlot kapotte zaken worden aangepakt na een melding en de poep wordt opgeruimd door de poepzuiger, na klachten. ,We doen wat we kunnen en we zijn attent op klachten en meldingen’, aldus de gemeente.

Deze maand zijn er alweer nieuwe vragen gesteld, onder meer door de Fractie Boers over precariobelasting voor winkeliers in de binnenstad. Wie het zelf eens wil lezen vind er hier informatie over.