Zin op Zondag met Jean Jacques Suurmond – over eenzaamheid

19-06-2020 Uit Redactie

VLAARDINGEN - Op zondag 21 juni geeft Jean Jacques Suurmond een lezing over eenzaamheid in De Windwijzer, tijdens Zin op Zondag. Jean-Jacques Suurmond is voormalig predikant in Vlaardingen, coach/supervisor en publicist. Hij werkte mee aan de bundel Altijd Etty (redactie T. Jorna en J. Marijn, uitgeverij Ten Have 2014). Zijn laatstverschenen boek is God zijn, een oefening in bescheidenheid. (Meinema, 2017). Website: www.jean-jacquessuurmond.nl  

Volgens de dichter Rilke is eenzaamheid ‘het vreemdste, wonderlijkste en ondoorgrondelijkste dat ons kan overkomen’. Mooi gezegd kun je denken, maar eenzaamheid voelt, zeker in deze tijd van beperkingen vanwege het virus, vaak ook guur. Alsof je een kale tak bent die in de herfstwind tegen een muur slaat. Vaak vluchten we voor de eenzaamheid, waarmee we echter ook vluchten voor onszelf en voor God. Deze lezing helpt oog te krijgen voor het bevrijdende potentieel dat erin verborgen ligt, zodat we minder afhankelijk worden van anderen en de omstandigheden. Eenzaamheid wordt dan een weg van zelfwording, van persoonlijke groei die tot een grotere en diepere verbondenheid leidt. Denk aan de monnik (het woord komt van monos, alleen) die, met als enig gezelschap een bed, een stoel en een kerkmuis, zich verbonden voelt met de hele wereld en van daaruit voor haar bidt.


Zin op Zondag wil mensen, die verlangend op zoek zijn naar zinvol en betekenisvol leven, een ontmoetingsplek bieden waar zij zich bezinnend (opnieuw) kunnen oriënteren op wat voor hen het leven zin en betekenis geeft.

Zin op Zondag is van 15.00 - 16.00 uur met na afloop de gelegenheid elkaar te ontmoeten onder een goed glas wijn of sap. Ook is er meestal een boekentafel. De bijeenkomsten zijn gratis, wel wordt aan het eind een vrijwillige bijdrage gevraagd. De Windwijzer bevindt zich aan de Schiedamseweg 95.

 Gerelateerd
Bedrijven Alle bedrijven »
Altijd Up-to-date